Bilimsel Araştırma Projeleri


Arazi Çalışmaları Görevlendirme Alınması Hakkında…(Önemli!!!)

Yürüyen projeler kapsamında arazi çalışması yapılmadan en az 1 (bir) ay önce çalışma takvimi, avans formu ve satınalma talep formu ile BAP Birimine başvurulmalıdır. Arazi çalışması (yakıt, araç) için bağlı bulunulan birimden Yönetim Kurulu Kararı ve Rektör Oluru görevlendirmesi alınması gerekmektedir. (Görevlendirme için Yönetim Kurulu Kararı ve Rektör Oluru alınmayan çalışmalara avans verilemeyecektir.)

Bilgilerinize.

0