Bilimsel Araştırma Projeleri


Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler için 10.07.2013 tarih ve 14/126 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” ve başvuru formları birim web sayfasında yayımlanmıştır.

http://aproje.akdeniz.edu.tr/_dinamik/118/69.pdf

0