Bilimsel Araştırma Projeleri


Projeler Kapsamında Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği

PROJELER KAPSAMINDA BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ

– Bu düzenleme Tez Projeleri, Normal Araştırma Projeleri, Kapsamlı Araştırma Projeleri ve Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri için uygulanmaktadır.

– Bilimsel Etkinliklere Katılıma yönelik destekler, projelerin başvuru aşamasında öngörülmeli ve BAP Komisyonu tarafından onaylanmalıdır.

– Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği, ilgili projenin bütçesine ilave olarak en fazla aşağıdaki tutarlarda talep edilebilir ve bu tutarlar herhangi bir suretle aşılamaz.

Proje Türü

Proje Bütçesi

Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği alabilecekler

Yüksek Lisans Tez Projesi 15.000 TL + 1.500 TL Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği Proje yürütücüsü ve/veya Akdeniz Üniversitesi’nde kadrolu tez öğrencisi
Doktora Tez Projesi 25.000 TL + 4.500 TL Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği Proje yürütücüsü ve/veya Akdeniz Üniversitesi’nde kadrolu tez öğrencisi
Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez Projesi 25.000 TL + 4.500 TL Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği Proje yürütücüsü ve/veya Akdeniz Üniversitesi’nde kadrolu tez öğrencisi
Sanatta Yeterlik Tez Projesi 25.000 TL + 4.500 TL Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği Proje yürütücüsü ve/veya Akdeniz Üniversitesi’nde kadrolu tez öğrencisi
Normal Araştırma Projesi 50.000 TL + 7.500 TL Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği Proje yürütücüsü ve/veya Akdeniz Üniversitesi’nde kadrolu proje ekibindeki araştırmacı(lar)
Kapsamlı Araştırma Projesi 62.500 TL + 12.500 TL Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği Proje yürütücüsü ve/veya Akdeniz Üniversitesi’nde kadrolu proje ekibindeki araştırmacı(lar)
Uluslararası Katılımlı Araştırma Projesi 50.000 TL + 7.500 TL Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği Proje yürütücüsü ve/veya Akdeniz Üniversitesi’nde kadrolu proje ekibindeki araştırmacı(lar)

 

– Bu kapsamdaki destekler, yalnızca üniversitemizde kadrolu olarak görev yapmakta olan araştırmacılar için sağlanmaktadır.

– Projelerde BAP Komisyonu tarafından onaylanan Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği bütçesindeki tutarlar, makine-teçhizat, tüketim malzemesi vb. diğer harcama kalemlerine aktarılamaz. Benzer şekilde makine-teçhizat, tüketim malzemesi vb diğer harcama kalemleri için BAP Komisyonu tarafından onaylanan tutarlar da Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği bütçesine aktarılmaz.

– Bilimsel Etkinliklere Katılım desteğinin verilebilmesi için proje ekibinden en az bir kişinin ilgili etkinliğe söz konusu proje kapsamında üretilmiş bildiriyi sunmak üzere katılımı zorunludur. Yapılacak her bir sunum için sunumda görev alan araştırmacılardan yalnızca birisine destek verilir.

0