Bilimsel Araştırma Projeleri


Projeler Kapsamında Kitap Alımları

BAP Komisyonu’nca 27.12.2018 tarihinde yapılan 2018/15 nolu toplantıda, projeler kapsamında alınacak her bir kitabın Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde basılı olarak bulunmadığının Merkez Kütüphanesinden alınacak yazı ile belgelendirilmesi, projenin yürütülebilmesi için gerekli olması ve proje başvurusunda gerekçelendirilmesi gerekmekte olup, Komisyon tarafından uygun görülmesi durumunda destek sağlanabileceği kararlaştırılmıştır.

Kütüphane kitap talep formu

0