Bilimsel Araştırma Projeleri


Altyapı projeleri için başvurular hakkında…

 Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK) önerisi ve BAP Komisyon Kurulu kararı ile;

 • Tıp-Sağlık, Fen-Mühendislik ve Sosyal Bilimler alanlarından birer proje olmak üzere toplam üç altyapı projesi desteklenecektir.
 • Proje, YÖK 100/2000 programı kapsamındaki öncelikli alanlarda olmalıdır.
 • Disiplinler arası bir araştırma olmalı ve farklı fakülteler ve/veya bölümlerden araştırmacılar yer almalıdır.
 • Toplumsal, ekonomik veya teknolojik sorunlardan en az birinin çözümüne katkı sağlamalıdır.
 • Proje sonucunda elde edilecek veriler kullanılarak WOS indeksli bir dergide makale yayımlanması ya da patent / faydalı model / tescil belgesi alınması beklenmektedir.
 • Projede; yüksek lisans ve/veya doktora, tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik öğrenci/öğrenciler yer almalıdır.
 • Bütçenin tek bir cihaz alımına yönelik olmaması gerekmektedir.
 • Projelerin her biri için destek miktarı üst limiti 500.000 TL olacaktır.
 • Başvurular 1 Nisan 2019’da alınmaya başlanılacak ve 31 Ağustos 2019’da başvuru süreci tamamlanacaktır.
 • 2 Eylül 2019’da değerlendirme çalışmalarına başlanılacaktır.
 • 30 Kasım 2019’da değerlendirme çalışmaları tamamlanacaktır.
 • Aralık 2019’da sonuçlar ilan edilecektir.

Proje Başvuru Formu – Altyapı

0