Bilimsel Araştırma Projeleri


Analitik Bütçe Harcama Kodları

03-2-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

–  Kırtasiye ve Büro Malzemesi  Alımları

–          Kırtasiye Alımları

–          Büro  Malzemesi Alımları

–          Periyodik Yayın Alımları

–          Diğer Yayın Alımları

–          Baskı ve Cilt Giderleri

–          Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları

– Enerji Alımları

–          Akaryakıt ve Yağ  Alımları

– Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları

–          Yiyecek Alımları   (Bedelen İaşe Dahil)

–          İçecek Alımları

–          Yem Alımları

–          Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları

– Giyim ve Kuşam Alımları

–          Giyecek Alımları  (Kişisel kuşam ve donanım dahil

–          Spor Malzemeleri Alımları

– Özel Malzeme Alımları

–          Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları

–          Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları

–          Zirai Malzeme ve İlaç Alımları

–          Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri

–          Diğer Özel Malzeme Alımları

– Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

–          Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri

–          Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

03-3- YOLLUKLAR

 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

03-5-   HİZMET ALIMLARI

– Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

–          Araştırma ve Geliştirme Giderleri

–          Bilgisayar Hizmeti Alımları  (Yazılım ve Donanım Hariç

–          Harita Yapım ve Alım Giderleri

– Kiralar

–          Taşıt Kiralaması Giderleri

–          İş Makinesi Kiralaması Giderleri

– Diğer Hizmet Alımları

–          Kurslara Katılma Giderleri

–          Diğer Hizmet Alımları

03-7- MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM     GİDERLERİ

– Menkul Mal  Alım Giderleri

–          Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları

–          Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları

–          Yedek Parça Alımları

–          Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları

– Gayri Maddi Hak Alımları

–          Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları

– Bakım ve Onarım Giderleri

–          Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri

14.000  YTL ÜZERİNDEKİ MAKİNE-TEÇHİZAT ALIMLARI İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOD KULLANILACAKTIR.

06-1- MAMUL MAL ALIMLARI

-Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları


Son Güncelleme : 25 Temmuz Salı 2017
37