Bilimsel Araştırma Projeleri


BAP Yönergesi ve Uygulama Esasları Revize Edilmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından 16/07/2021 tarihinde alınan 15/08 sayılı karar gereğince, Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi ve Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları revize edilmiştir

0