Bilimsel Araştırma Projeleri


e-Fatura Uygulaması

                Maliye Bakanlığı’ndan alınan E-92447149-710.99-487451 sayılı Kamuda E-Fatura Uygulamasının Yaygınlaştırılması konulu yazıda ‘’Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi’’ kapsamında, Üniversitemizin 19.08.2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına dahil edildiği bildirilmiştir. Bu uygulama kapsamında 19.08.2021 tarihinden itibaren Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından alınan mal ve hizmetlere ait satıcılar tarafından düzenlenen faturalarda iki VKN (Vergi Kimlik Numarası) kullanımı zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre anılan tarihten itibaren mal ve hizmet satıcıları tarafından düzenlenen e-faturalarda birinci sırada Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın 0210053694 numaralı vergi kimlik numarasının ve ikinci sırada Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin 0210918904 numaralı vergi kimlik numarasının bulunması zorunludur. Bu nedenle 19.08.2021 tarihinden itibaren anılan mal ve hizmetler için firmalar tarafından düzenlenen faturalarda bu hususa dikkat edilmesi gerekmekte olup, bu düzenlemeye uymayan faturalar işleme alınamayacaktır.

0