Bilimsel Araştırma Projeleri


KAP Projesi İçin Makale Puanlaması

a)Çok yazarlı yayınlarda puan dağılımı aşağıdaki gibi yapılır:

Katkıda bulunan tek kişi ise: p
Katkıda bulunan iki kişi ise: 0.8xp
Katkıda bulunan iki kişiden fazla ise: 1.8p/n*
Bir kitapta birden fazla bölüm yazılmışsa: (1+k/c)p**

(*) n = katkıda bulunan kişi sayısı (Bu sayı 6’dan fazlaysa, n=6 alınır)

(**) c = kitaptaki bölüm sayısı; k = yazar tarafından yazılan bölüm sayısı

b)Çok yazarlı bilimsel makaleler için sorumlu yazara sırasına bakılmaksızın 0.9*(p) puan verilir.
c)Bilimsel yayın başka bir ülkeden araştırmacılar ile birlikte üretilmiş ise 1.2*(p) puan uygulanır.(**)

(*) TÜBİTAK 2013 Yılı yayın teşvik programına göre dergiler 0-100 arasında puanlandırılmıştır. Buna göre dergiler puanlarına göre “büyükten küçüğe” doğru sıralanmış ve ilk %25 A, ikinci %25 B, üçüncü %40 C ve en son %10 D olarak gruplandırılmıştır.

(**)Başka ülkelerden araştırmacıların olduğu yayın hesabında sorumlu yazar hesabı ile 1.2*(p) hesabında sadece bir tanesi seçilir ve yüksek puan kabul edilir.

AVESİS 2013 ve Sonrasında Uygulanan Dergi Gruplandırmaları

TÜBİTAK Ulakbim geçmiş yılarda ISI indekslerinde taranan dergileri etki faktörlerine göre yüksekten düşük değerliye göre sıralamış ve en yüksek etki faktörüne sahip dergilerden ilk %25’ini A gurubu, sonraki %25’ini B gurubu, sonraki %40’ını C gurubu ve en alt %10’luk dilimde yer alan dergileri ise D gurubu olarak sınıflandırmıştır.

ilk %25            A gurubu

ikinci %25       B gurubu

üçüncü %40    C grubu

Son %10          D grubu

TÜBİTAK 2013 Yılı yayın teşvik programına göre ise dergiler konu sınıflandırmasına ek olarak Dergi Etki Puanı değerini temel alan bir yönteme göre 0-100 arasında puanlandırılmıştır. Buna göre dergiler puanlarına göre “büyükten küçüğe” doğru sıralanmış ve yukarıda verilen yönteme benzer şekilde gruplandırılmış ve AVESİS ‘teki yayınlara yansıtılmıştır.

Dergi grupları ve puan değerleri

Yüzdelik Dergi Grubu Tübitak Puan Aralığı AVESIS Tam Makale Puanı
25 A 75-100 30
25 B 50-74 20
40 C 10-49 10
10 D 0-9 8

SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki hakemli dergide yayımlanan tam makale veya derleme (TÜBİTAK Sınıflandırmasında Yer Verilmeyen)  dergiler için AVESİS Tam Makale Puanı 6’dır.

0