Bilimsel Araştırma Projeleri


Limitler

Proje Destek Limitleri (2021 yılı için)

Proje TürüÜst Destek Tutarı (TL)
Tez Projeleri Yüksek Lisans Tez Projesi20.000 TL
Doktora, Tıpta Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Sanatta Yeterlik Tez Projeleri35.000 TL
Normal Araştırma Projesi (NAP)65.000 TL
Kapsamlı Araştırma Projesi 1 (KAP1)150.000 TL
Kapsamlı Araştırma Projesi 2a (KAP 2a)200.000 TL
Kapsamlı Araştırma Projesi 2b (KAP 2b)300.000 TL
Uluslararası Katılımlı Araştırma ProjeleriKomisyon kararına bağlıdır
Üniversite Sektör İşbirliği ProjeleriKomisyon kararına bağlıdır
Altyapı ProjeleriKomisyon kararına bağlıdır
Güdümlü ProjelerKomisyon kararına bağlıdır
Tamamlayıcı Araştırma ProjeleriKomisyon kararına bağlıdır

2019 yılında kabul edilen ve devam eden projelerin bütçelerinde arttırım yapılmayacaktır.

Proje Yürütücüsünün talebi olması halinde proje toplam bütçesi içinden proje konusu ile ilgili bildirili olarak katılmak şartı ile Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği verilebilir. Bu amaçla verilebilecek destek miktarı Kapsamlı Araştırma Projeleri (KAP 1, KAP 2a ve KAP 2b) dışındaki projeler için başlangıçta kabul edilen proje toplam bütçesinin en fazla %25’dir, bu tutar 40.000 TL’yi geçemez. Kapsamlı Araştırma Projeleri için verilebilecek Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, başlangıçta kabul edilen proje toplam bütçesinin en fazla %15’dir ve bu tutar 40.000 TL’yi geçemez.


Son Güncelleme : 2 Ağustos Pazartesi 2021
37