Bilimsel Araştırma Projeleri


“Öncelikli Alanlarda Altyapı Projesi Desteği 1” Çağrısının Değerlendirme Sonucu

Üniversitemiz BAP birimi tarafından 19 Nisan 2021 tarihli “Öncelikli Alanlarda Altyapı Projesi Desteği 1” çağrısı kapsamında proje başvuruları alınmış ve değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Proje değerlendirmelerinde, sunulan projenin çağrıda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda nasıl kurgulandığı ve çağrıyla uyumu, altyapıda planlanan faaliyetlerinin kaliteli ve etkin bir şekilde yürütülmesi adına yurt içi ve yurt dışı akademik hareketliliğe ve nitelikli işbirliklerine imkan vermesi, ulusal çapta yaygın kullanımı desteklemesi, çıktı hedeflerinin üniversitenin fikri mülkiyet havuzuna katkı koyması ve ulusal ve uluslararası arenada ticarileşme potansiyeline sahip olması, TÜBİTAK 2232 gibi programlarla desteklenecek nitelikli uluslararası lider araştırmacılar için üniversitemizin görünürlüğünü ve tercih edilme potansiyelini artırabilme stratejisi, altyapının ilerleyen süreçte mükemmeliyet merkezine dönüştürülmesi hedefiyle araştırma yetkinliği ve yönetimsel stratejisinin tanımlı ve geliştirilebilir olması, üniversitemizin Araştırma Üniversitesi hedefleri odağında YÖK tarafından belirlenen kriterlere sağlayacağı katkı oranı, üretilmesi planlanan lisansüstü tezlerin, yeni işbirliklerine, yeni yayınlara ve yeni projelere dönüşme potansiyeli, yapılacak çalışmalar sonucunda yeni akademik ve öğrenci girişimleri yaratma ve ülkemizin yerli ve milli hedefleri doğrultusunda bu girişimlerden nitelikli ürünler ortaya koyma potansiyeli değerlendirilmiş ve biri Prof. Dr. Mehmet İNAN diğeri Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU tarafından yürütülecek iki projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

0