Bilimsel Araştırma Projeleri


ÖNEMLİ!!! Kongre Görev Süresi ve Yol Masrafları

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 14 üncü maddesinde, kurumlara ait bir görevin yapılması amacı ile geçici olarak yurt içinde veya yurt dışında başka bir yere gönderilenlere geçici görev yolluğu olarak yol gideri ve gündelik verileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu itibarla geçici görevli olarak yurt içinde veya yurt dışında bir göreve gönderilen ve geçici görev bitiminde memuriyet mahalline dönmeyerek, iznini geçici görevli olduğu yerde kullananlara veya başka bir yerde geçirenlere bu yerlerden memuriyet mahalline dönüşlerinde yol masrafının ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

0