Bilimsel Araştırma Projeleri


Proje Hazırlama – Başvuru

AB Yedinci Çerçeve Programı Kapsamında Proje Sunumu

Bir proje fikrini 7.ÇP kapsamında gerçekleştirebilmek için, o fikrin proje teklif çağrılarında belirtilen önceliklere uygun olması gerekmektedir.

Bu sebeple ilk adımda yapılması gereken, 7.ÇP’nin tematik ve yatay alanlarından hangisi kapsamında proje sunabileceğinizi belirlemektir. 7.ÇP, dört temel işbirliği programı altında yer alan çok sayıda farklı proje alanı ve türünden oluşmaktadır.

Bu alanların içeriği hakkında bilgi almak için AB Komisyonu’nca ilgili tematik alanda yayınlanan Çalışma Programları incelenmelidir. Çalışma Programları, her alan için çoğunlukla yıllık olarak hazırlanan ve güncellenen dokümanlar olup, içeriğinde o alanın alt çalışma başlıkları ile bu başlıklara yönelik yıl boyunca yayınlanacak proje teklif çağrısı tarihlerine ve bu çağrıların içeriklerine yönelik bilgiler yer almaktadır.

http://cordis.europa.eu/fp7/wp_en.html#cooperation linkinden şuan yayınlanmakta olan tüm çalışma programlarına erişebilirsiniz.

Proje fikrinize uygun Çalışma Programı’nı inceledikten ve bu alanda açık bir çağrı bulduktan sonra projenizin amacına yönelik, ilgili başlıkta belirtilen uygulama aracına göre projenizi oluşturmanız gerekmektedir.

Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi ve KOBİ’ler başta olmak üzere her tüzel ve/veya gerçek kişinin katılabildiği programa proje sunumu, Komisyon tarafından yayınlanan “proje teklif çağrıları” kapsamında yapılmaktadır. Çağrılar AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanmakta ve her çağrıya ait çalışma programları ve başvuru dokümanlarına internet üzerinden erişilebilmektedir. Çağrı metinlerinde ve çalışma programlarında, hangi dönemde ve hangi spesifik konularda proje sunulabileceği gibi konular başta olmak üzere, başvurulara yönelik her türlü bilgiye yer verilmektedir.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage linkinden 7.ÇP kapsamındaki açık ve kapalı çağrılar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Proje başvurularının doğrudan Avrupa Komisyonu’na yapıldığı programda, projelerin Komisyon’a sunumu, “Elektronik Teklif Sunum Sistemi (EPSS)” aracılığıyla yapılabilmektedir. Bağımsız uzmanlarca yapılan proje değerlendirmeleri sonucunda Komisyon, kabul edilen proje sahipleriyle kontrat görüşmeleri yapmaktadır. Bu görüşmelerin de başarılı geçmesi halinde katılımcılar ve Komisyon arasında yapılan kontrat ile proje desteklenmeye hak kazanmaktadır.

Online başvuru sistemi (EPSS) ile ilgili detaylı bilgi için;

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7SubmitProposalPage

Proje Teklifi Sunma ve EPSS ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için;

Proje Teklifi Sunma.pdf

Elektronik Başvuru Sistemi.pdf

 

“Not: EPSS sistemi ile proje başvuru evrakları hazırlandıktan sonra Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi’ne başvurulur.”


Son Güncelleme : 25 Temmuz Salı 2017
37