Bilimsel Araştırma Projeleri


Proje İdari İşleri Nasıl Yürütülür?

6.ÇP ve 7. ÇP KAPSAMINDAKİ PROJE İDARİ İŞLERİ NASIL YÜRÜTÜLÜR?

Projenin kabul edilmesi halinde, finansmanın sağlandığı kurum ile üniversitemiz arasında üniversitemizin projedeki rolünü, görev ve sorumluluklarını, varsa projedeki diğer ortaklarla ilgili temel bilgileri içeren bir kontrat imzalanacaktır. Projenin türüne göre proje kontratı dışında bazı ek antlaşmalar da yapılması gerekebilir. Örneğin söz konusu proje, çok ortaklı bir proje ise; ortakların kendi aralarında imzaladıkları, projeyle ilgili detaylara ilişkin sorumluluk ve kuralları içeren konsorsiyum antlaşması yapılması mümkündür.

Fakat proje araştırmacıların kariyerlerini ve dolaşımlarını destekleyen bir Marie Curie projesi ise bireysel bir proje olması nedeniyle sadece proje kontratının düzenlenmesi yeterli olacaktır.

Proje kontratı ve ek antlaşmalar imzalandıktan sonra proje yürütücüsü gerekli belgelerle adına banka hesabı açılması için Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimine başvurur ve projede belirtilen takvime göre proje faaliyetleri yürütülmeye başlanır.


Son Güncelleme : 25 Temmuz Salı 2017
37