Bilimsel Araştırma Projeleri


Proje Mali İşleri Nasıl Yürütülür?

6.ÇP ve 7.ÇP KAPSAMINDAKİ PROJE MALİ İŞLERİ NASIL YÜRÜTÜLÜR?

Proje Özel Hesabına Yatan Paranın Kullanılması:

Proje yürütücüsü, proje süresince ödeme taleplerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na bildirir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ise projenin tabi olduğu kanun hükümleri ve Avrupa Komisyonu ile yapılan antlaşmada belirtilen tutarlar çerçevesinde ödeme talebini değerlendirir ve gerekli talimatı bankaya verir.

Projeyle ilgili ödemeler, avansın söz konusu olduğu ödemeler ve avans dışı ödemeler olarak 2 grupta değerlendirilir. Ödemelerin türüne göre proje yürütücüsünün Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na ibraz etmekle yükümlü olduğu belgeler ;

* Avans :

§         Avans Talep Yazısı

§         Muhasebe İşlem Fişi

* Avans dışı ödemeler :

§         Muhasebe İşlem Fişi

§         Ek Belgeler (Uçak bileti, bagaj ücretinin faturası vb.)

KDV Muafiyetinin Alınması:

·         Avrupa Komisyonu, projelerdeki mal ve hizmet alımlarına ilişkin masraflarda KDV ödemeyi kabul etmemektedir. Bu nedenle proje yürütücüsünün, proje kapsamındaki mal ve hizmet alımlarını yapmadan önce yapması gereken bir diğer önemli işlem ise projesiyle ilgili KDV muafiyeti başvurusunda bulunmasıdır.

·         Bunun için, proje yürütücüsünün Proje Özet Bilgi Formu ve At Yüklenicisi ve At Sözleşmesi Hakkında Bilgi Formunu doldurması, projede kurumumuza düşen payı gösteren bütçe dağılım tablolarını, proje kontratını ve varsa diğer ek antlaşmaların birer kopyasını Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi’ne iletmesi gerekmektedir.

·         Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, bir üst yazı hazırlayarak bu belgeleri Maliye Bakanlığı’na iletir ve KDV muafiyeti için resmi başvuruyu yapar.

·         Maliye Bakanlığı, projenin KDV istisnasından yararlanması ile ilgili en geç 30 takvim günü içinde olumlu veya olumsuz geri bildirimde bulunur. Başvuru yerinde görüldüğü takdirde, Maliye Bakanlığı projeyle ilgili özelgeyi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi’ne iletir.

·         Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, bu özelgeyi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderir.

·         Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bu özelgeyle birlikte bağlı bulunulan vergi dairesine başvurur ve sözleşmede yazılı süre için geçerli olacak Katma Değer Vergisi İstisna Sertifikası alır.

·         Böylelikle proje yürütücüsü, projesi ile ilgili yaptığı mal ve hizmet alımlarında KDV istisnasından yararlanma hakkını elde etmiş olur.

Projenin tüm Mali İşlerinin yürütülmesinde birimimiz SGDB ile koordineli çalışacak ve proje yürütücülerine her türlü danışmanlık desteğini sağlayacaktır.

Detaylı Bilgi İçin:

27.11.2007’de Resmi Gazete’de yayınlanan Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Tebliğ dokümanlarından ulaşabilirsiniz.

Projeye İlişkin Mal ve Hizmet Alımları :

Proje yürütücüsünün proje kapsamındaki mal ve hizmet alımlarında takip edeceği 2 farklı yol bulunmaktadır:
* Eğer söz konusu mal veya hizmet alımı, yasada belirtilen belirli bir tutarın (150 000 Euro) üzerinde ise ihale açılması ve bu ihaleyle ilgili bir komisyonun kurulması gündeme gelecektir.
* Bunun dışındaki alımlarda, yetki ve sorumluluk proje yürütücüsündedir. Proje yürütücüsü, yaptığı fiyat araştırması ile muhasebe işlem fişi ve diğer ilgili belgeleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdür.


Son Güncelleme : 25 Temmuz Salı 2017
37