Bilimsel Araştırma Projeleri


Satın Alma Talepleri

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Projelerdeki Mal Malzeme/ Hizmet Alımı  “Satın Alma Talepleri”nin en geç 15 Kasım 2019 günü mesai bitimine kadar talep edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

0