Bilimsel Araştırma Projeleri


Tanıtım

Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tanıtımı

  • Amaç

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ AMAÇLARI

Ülkemiz stratejisine uygun olan ve Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumunun öncelik verdiği alanlara göre konular belirlenerek projeler desteklenmektedir.

Koordinatörlüğümüzün sorumluluk alanında olan iç ve dış kaynaklı tüm Bilimsel Araştırma Projelerinin düzenli olarak yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

Birimlerin altyapılarının desteklenerek oluşturulacak ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve proje sonuçlarından yapılacak yayınlarla uluslararası düzeyde bilime katkıda bulunabilmek,

Ulusal ve bölgesel sorunlara yönelik alanlarda yapılan proje çalışmalarıyla çözümler üretebilmek

Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün amaçlarıdır.

  • Kalite Hedefi

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KALİTE HEDEFLERİ

Akdeniz Üniversitesi bilimsel alandaki çalışmalarda evrensel olarak bilime katkı sağlayacak projeler üretmek için kararlı bir çizgide çalışmalarına devam etmektedir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından yürütülen üniversite içi ve dışı kaynaklı projeler ülkemizdeki üniversiteler içinde ön sıralarda yer almaktadır.Yenilikçi,rekabete açık,atılımcı bir proje destekleme ilkesi benimsenerek her geçen gün araştırma kültürü olumlu ilerleme göstermektedir.

Araştırma için ayrılan kaynakların arttırılması özellikle üniversite dışı kaynaklardan DPT,TÜBİTAK ve AB projelerinin arttırılması hedeflenmektedir. Yapılan alt yapı destek projelerle uluslararası standartlarda laboratuar ve çalışma koşulları sağlanarak uluslararası projelerde de görev alınması planlanmıştır.

Bilimsel Araştırma Projeleri kaynaklarından 2008 yılından itibaren her yıl seçilmiş bir alanda alt yapı projesi desteklenecektir.

Üniversite dışı kaynaklardan sağlanan araştırma projesi bütçesinin % 10 arttırılmasını sağlamak.

Üniversite-sanayi işbirliği projelerini hayata geçirmek.

Uluslararası Bilimsel toplantılara katılım desteği her yıl öz gelir durumuna göre arttırmak.

  • Kalite Politikası

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KALİTE POLİTİKASI

Akdeniz Üniversitesi iç ve dış paydaşlarına evrensel normlarda uygun hizmet sunmak amacı ile,
Kalite Yönetim Sisteminin yapısal şartlarına ve ilkelerine bağlı kalarak, Koordinatörlüğümüzün sorumluluk alanında olan iç ve dış kaynaklı tüm Bilimsel Araştırma Projelerinin düzenli olarak yürütülmesi ve sonuçlandırılması için sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kalite politikamızdır.

  • Organizasyon Şeması

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Organizasyon Şemasına Buradan Ulaşabilirsiniz.

Kalite Yönetim Sistemi Dökümanlarına ulaşmak için tıklayınız.


Son Güncelleme : 25 Temmuz Salı 2017
37